Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Tributes

30 minutes : 50 euro

1 hour: 80 euro

1.5 hours: 100 euro

2 hours: 160 euro

3 hours: 240 euro

4 hours: 300 euro


Overnight with 3 hours of play and several hours of servitude: 600 euro

Overnight with unlimited play: 800 euro

24 hours, including servitude and play: 1000 euro


Hardsports: 50 euro brown shower

30 minute introductory skype conversation: 40 euro

Dinner date (3 hours): 160 euro (Mistress Artemis reserves the right to choose the restaurant)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε Τη Γνώμη Σας Με Κόσμια Συμπεριφορά